دكتر پيروز مجتهد زاده

 

: دولت بوش پسر افراطي‌ترين دولت ريگانيستي در آمريكاست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

منبع: ايسنا 31/2/1382دكتر پيروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه گفت:« دولت جورج بوش پسر افراطي‌ترين دولت ريگانيستي در آمريكاست كه پس از روي كار آمدن نشان داد؛ حاضر است خشونت عليه جمهوري اسلامي ايران را تا سر حد جنگ پيش ببرد.»

رييس موسسه يوروسويك لندن در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دولت جورج بوش را يكي از سه دولت ريگانيستي آمريكا برشمرد و گفت: « دولتهاي ريگانيستي تحت انديشه‌هاي راست‌گرايانه افراطي ريگان، حالت تهاجمي نسبت به ايران و بسياري كشورهاي ديگر به خصوص دنياي اسلام و جهان سوم داشتند.»

دكتر مجتهدزاده تاكيد كرد: « چرخش جهان پس از 11 سپتامبر تحولاتي در نوع برخورد ايالات متحده عليه ايران ايجاد كرد و مجموع آنها ما را به جايي رساند كه با وجود تهمت و تهديد عليه كشورمان، نمايندگان سومين دولت ريگانيستي در مواردي حتي با نمايندگان جمهوري اسلامي ايران وارد بحث مي‌شوند و نشان مي‌دهند كه حاضرند بر سر برخي مسايل منطقه‌اي با ايران كنار بيايند.»

اين استاد دانشگاه با بررسي برخورد دولت‌هاي آمريكايي نسبت به ايران در مقاطع مختلف زماني يادآور شد:« پس از انقلاب احزاب جمهوري خواه و دموكرات به يك اندازه با ايران دشمني كردند كه بيشتر ناشي از تحركات و دشمني اسراييل و صهيونيسم بين المللي با نظام اسلامي ايران بود.»

وي با تاكيد بر اينكه دشمني صهيونيسم با نظام اسلامي ايران، ايدئولوژيك و برخورد ايالات متحده آمريكا ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك بوده است؛ اظهار داشت:« در جايي كه آمريكا بروز انقلاب را پايان نفوذ سنتي‌اش در ايران مي‌ديد؛ و نگران گسترش اين وضعيت به كشورهاي خليج فارس بود؛ در مقابل صهيونيسم بين‌المللي روي كار آمدن نظام اسلامي در ايران را خطر عمده‌اي عليه موجوديت و اميال توسعه طلبي جغرافيايي خود در منطقه مي‌ديد.»

وي با يادآوري تغييراتي در رفتار آمريكا پس از گذشت دو دهه نسبت به ايران به دوره دوم رياست جمهوري كلينتون اشاره كرد و گفت:« كلينتون در اين دوره، تعديل رفتار نسبت به ايران و احيانا ايجاد زمينه‌هايي براي بهبود روابط را به مصلحت خود مي‌ديد.»

اين استاد دانشگاه مهمترين ابزار برخورد دولت‌هاي ايالات متحده عليه ايران را تبليغاتي دانست و اضافه كرد: « دولتهاي ايالات متحده آمريكا از ابتداي شكل گيري حكومت اسلامي در ايران از اين ابزار استفاده مي‌كردندو متاسفانه در داخل شاهد هيچ گونه حركت پاسخگويانه‌اي نبوديم.»

به اعتقاد وي جنگ تبليغاتي عليه ايران اقدام مشترك بين ايالات متحده آمريكا و صهيونيسم بين‌المللي بوده است و خوراك اصلي آن از طرف صهيونيسم بين‌المللي تامين مي‌شده است.

وي افزود:« اسراييل و صهيونيسم بين‌المللي اطلاعات اوليه‌ را كه اغلب نادرست و غيرمنطقي و اغراق آميز بوده است به دستگاههاي تبليغاتي ايالات متحده آمريكا مي‌دهند و آنها نيز اين اطلاعات را اغراق آميزتر كرده و مورد استفاده قرار مي‌دهند.»

دكتر مجتهدزاده استراتژي ايالات متحده عليه ايران را تهمت و تهديد عنوان كردو گفت:« آنها ابتدا يك سلسله تهمت‌ها را مطرح مي‌كنند؛ سپس براساس آنها دست به تهديد عليه ايران مي‌زنند و اين وضعيت هم چنان ادامه دارد.»


/ 0 نظر / 21 بازدید