متن کتاب نام خلیج فارس در درازای تاریخ <#hits#>

رداٌ علی الادله العرب لتبریر عملهم غیر علمیه  لتغییر اسم الذی هو موروث الحضاری
للایرانیون و المسلمون و کل الشعوب المنطقه راجعوا کتاب مفکر الایرانی بیروز مجتهد زاده
 
 
او کتاب :
 
 
 
 

کتاب «نام خلیج فارس در درازای تاریخ»، اثر دکتر «پیروز مجتهدزاده» آذر ۸۳ منتشر شد.
این کتاب شامل یک مقدمه و 6 فصل و علاوه بر مباحث مفصل، شامل کپی بخشی از  مدارک و نقشه‌های مهم تاریخی موجود در کتابخانه‌های خارجی و مجامع بین‌المللی، پیرامون نام «خلیج فارس» است.
در مقدمه این کتاب، تاریخچه فارسی‌زدایی از خلیج فارس، همراه با قضایای «بندرعباس»، «بندر لنگه» و «خوزستان»، مورد بررسی قرار گرفته‌ است.
فصل اول کتاب که به حضور ایرانیان در خلیج فارس اختصاص دارد، مباحث مربوط به تاریخچه حضور ایرانیان در خلیج فارس (ساکنان اصلی و بومی منطقه)، نخستین ساکنان کرانه‌های جنوبی خلیج فارس، قلمرو ایران در بخش جنوبی خلیج فارس، مهاجران قرون میانه (میلادی) و مهاجران قرون اخیر را در برمی‌گیرد.
در فصل دوم کتاب، برداشت جغرافیایی دوگانه یونانیان و ایرانیان باستان از آبهای جهان، با استناد به شواهد تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این زمینه‌ها، نحوه شکل‌گیری جغرافیای سیاسی خلیج فارس و پیدایش «حکومت» در منطقه تبیین شده است.
برداشت جغرافیایی اعراب از آبهای جهان، عنوان فصل سوم این کتاب است. در این فصل، از دریای بین قاره‌ای «فارس» در مدارک و آثار عربی و گرایش ترسیم جغرافیایی از حدود دریای پارس قدیم به حدود خلیج فارس امروزی به تفصیل، سخن به میان آمده است.
دکتر مجتهدزاده در فصل چهارم کتاب خود، به تشریح تفاوت بین «بحر فارس» و «خلیج فارس» نزد علمای عرب در دوران اخیر پرداخته و در همین ارتباط، دلیل علمای عرب در نسبت دادن عنوان «خلیج فارس» به سرزمین فارس را با شواهد تاریخی و پراهمیت عربی اسلامی توضیح داده است.
«جغرافیای تاریخی نام خلیج فارس از قرون 19 تاکنون»، عنوان فصل پنجم کتاب یادشده است که در آن، نام خلیج فارس در آثار عربی قرن بیستم، مورد استناد قرار گرفته است.
فصل ششم این کتاب، دربردارنده ده‌ها نقشه جغرافیایی و تاریخی پیرامون نام خلیج فارس می‌باشد و دو سند سازمان ملل نیز ضمیمه این فصل شده است.

 
 
 
/ 0 نظر / 52 بازدید